Man with drapery, skulptur av en man på en sten i skogen:. Konstnär Fredrik Raddum 2015. Foto Anna Asplind

Lager på lager - ett konstprojekt i Stadsparken

Lager på lager är ett utforskande konstprojekt som genomförs i Stadsparken i Falun.

Lager på lager indikerar en djupgående undersökning av Stadsparken där olika lager av kunskap, historier, berättelser, röster, ekologiska och sociala värden framträder. Konstprojektet startade 2021 och har sedan dess bjudit in olika konstnärer och kompetenser att arbeta med parken för att synliggöra dess värden inför kommande restaurering av parken. 

Konstprojektet Lager på lager kommuniceras genom flera olika konstupplevelser som du kan ta del av i Stadsparken.

Konstupplevelser i Stadsparken

Min Stadspark (2022)
Anna Asplind, Albin Boman och Anders Telenius

Min Stadspark är ett tvärdisciplinärt arbete som genomförts i Stadsparken under 2021-2022. Koreografen Anna Asplind, biologen Anders Telenius och journalisten Albin Boman har utifrån sina olika perspektiv fördjupat sig i såväl sociala som historiska, ekologiska och personliga berättelser. Det gemensamma arbetet har resulterat i tre delar: 

  1. Upplevelsepromenad: Koreografen Anna Asplind har skapat en upplevelsepromenad som startar vid paviljongen och upplevs i hörlurar. Du får ta del av parkens berättelser och samtidigt bli inbjuden till att upptäcka parken genom enkla rörelser. Ljudverket har skapats tillsammans med ljudkonstnären Tomas Björkdal.
    Lyssna på upplevelsepromenaden (Länk till Soundcloud)

  2. Intervjuer: Journalisten och poddproducenten Albin Boman har intervjuat människor som använder, verkar, inspireras av och vistas i parken. Intervjuerna finns tillgängliga på podcastplattformar under namnet Min Stadspark.
    Lyssna på intervjuer (Länk till spellista på Spotify)

  3. Rapport: Biologen Anders Telenius har genomfört en undersökning av växt- och djurlivet i stadsparken samt sammanställt en beskrivning av parkens olika naturtyper och vegetation ur ett historiskt och samtida perspektiv. 
    Rapport Falu stadsparks biologiska värden (pdf, 49 sidor)

Man with drapery (2015)
Fredrik Raddum
Placering: I skogen (bilden överst på sidan, foto Anna Asplind).

Kottkrona (2022)
Karin Ferner
Placering: I paviljongen

Veiled Animal Alfa (2020)
Fredrik Raddum
Placering: Inne i kaféet

Handy (2018)
Jörg Jeschke
Placering: Inne i kaféet 

Karta över Stadsparken

Visa kartan i större format

Hade du nytta av informationen?