CKF huset

Centrum för klinisk forskning Dalarna

Centrum för klinisk forskning (CKF) Dalarna är ett tvärprofessionellt forskningscentrum som stödjer klinisk forskning inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. CKF är ett samarbete mellan Region Dalarna och Uppsala universitet.

CKF erbjuder en positiv, kreativ och tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Som forskare här får du möjlighet att växa både under din forskarutbildning och efter doktorsexamen.

Vi har arbetsplatser för doktorander och forskare som har anställning i Region Dalarna. CKF fördelar och förvaltar forskningsanslag. Dessutom erbjuder vi statistisk rådgivning, seminarier och hela Uppsala universitets infrastruktur för forskning. 

Vi genomför uppdragsutbildning i vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare.

Ansöka om finansiering

Alla anställda i Region Dalarna med kliniskt och patientnära forskningsprojekt med relevans för Region Dalarna kan söka forskningsanslag från CKF. Projektmedel kan sökas en gång per år, på våren. Doktorand- och postdokförordnanden kan sökas en gång per år, på hösten. Startbidrag för projektplan för doktors- eller licentiatavhandling kan sökas året runt.

Söker du Covid-19-information riktad till forskare och forskningsintresserade, klicka här

Verksamhetsberättelse

Här kan du ta del av verksamhetsberättelsen för CKF.

Verksamhetsberättelse 2023 (47 sidor)

Kontakt

Per JohanssonChef Centrum för klinisk forskning

Telefon: 070-169 47 58
E-post: per.johansson@regiondalarna.se

Sara SkoglundForskningssekreterare

Telefon: 072-587 56 52
E-post: sara.skoglund@regiondalarna.se

Camilla OttossonForskningssekreterare

Telefon: 076-275 13 62
E-post: camilla.ottosson@regiondalarna.se

Catharina GustavssonSenior forskare

Telefon: 073-081 82 01
E-post: catharina.gustavsson@regiondalarna.se

Riccardo Lo MartireStatistiker

Telefon: 072-232 72 50
E-post: riccardo.lomartire@regiondalarna.se