Landsbygds-och infrastrukturdepartementet på besök i Dalarna

Nyhet – 14 september 2023, kl. 15:59

Den 12 september arrangerade regionala utvecklingsförvaltningen ett besök för representanter från Landsbygds-och infrastrukturdepartementet. Departementet ansvarar för frågor som rör regional utveckling och besöker Dalarna i syfte att få mer kunskap om länets kommande möjligheter och utmaningar.

Under besöket fick departementet en presentation om de satsningar och investeringar som är på gång i länet följt av information om läget i besöksnäringen. Därefter arrangerades en rundtur där man visade upp olika branscher, besöksmål och företag. Det som specifikt presenterades för departementet är den stora omställningen som pågår i länet just nu där nya satsningar och investeringar ställer allt högre krav på bland annat infrastruktur och kompetensförsörjning. Detta ställer i sin tur också högre krav på det regionala utvecklingsuppdraget där Region Dalarna driver och samordnar länets arbete genom samverkan med kommuner och andra regionala aktörer, till nytta för Dalarnas invånare.

Tillbaka