Kompetensförsörjning

Region Dalarna ansvarar för att fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och bedöma länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt. Arbetet genomförs i samverkan med aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Målet är en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och tillgänglig kompetens.

Regionala utvecklingsförvaltningen arbetar bland annat med:

  • Samordning och samverkan med kommuner, statliga myndigheter och andra regionala aktörer
  • Regionala analyser och kunskapsöverföring
  • Stöttar i utvecklingsprocesser
  • Egna projekt

Ta del av projekt Validering Dalarna under projektverksamhet.