Resurseffektiva företag

Projektet ska stödja företag att resurseffektivisera sina verksamheter genom kunskap om cirkulär ekonomi och resurseffektivisering samt ge stöd till energi- och materialkartläggningar.

Mer om projektet

Målgruppen är små-och medelstora företag inom tillverkningsindustrin och besöksnäringen i Dalarna. De företag som deltar i projektet kommer få ökad kunskap och medvetenhet om sin material- och energianvändning och hur den kan effektiviseras i en handlingsplan som de kan arbeta vidare med. Företagen kommer även erbjudas lotsning till olika former av stöd för investeringar eller affärsutveckling genom Region Dalarnas företagsstöd eller andra aktörer och projekt som till exempel Klimatklivet.

Projektparter är Visit Dalarna (besöksnäring), Teknikföretagen (tillverkningsindustri) och 2047 Science center (utbildningsinsatser). Projektet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och regionala utvecklingsmedel.

Projektperiod: 2024-01-01 - 2026-12-31