Resurseffektiva företag

Projektet ska stödja företag att resurseffektivisera sina verksamheter genom kunskap om cirkulär ekonomi och resurseffektivisering samt ge stöd till energi- och materialkartläggningar.

Mer om projektet

Målgruppen är små-och medelstora företag inom tillverkningsindustrin och besöksnäringen i Dalarna. De företag som deltar i projektet kommer få ökad kunskap och medvetenhet om sin material- och energianvändning och hur den kan effektiviseras i en handlingsplan. Företagen kommer även erbjudas lotsning till olika former av stöd för investeringar eller affärsutveckling genom Region Dalarnas företagsstöd eller andra aktörer och projekt som till exempel Klimatklivet.

Projektparter är Visit Dalarna (besöksnäring) och 2047 Science center (utbildningsinsatser). Projektet samverkar också med Teknikföretagen (tillverkningsindustri). Projektet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och regionala utvecklingsmedel.

Projektet pågår: 240101-261231.

 

Projektet erbjuder

  • Energikartläggningar av företag, projektet står för halva kostnaden av kartläggningen.
  • Materialkartläggningar hos företag, projektet står för hela kostnaden av kartläggningen.
  • 2047 Science Center erbjuder utbildningsinsatser utifrån deras verktyg och pedagogik för att för att få en förståelse för cirkulär ekonomi.
  • Lotsning till olika former av finansiella stöd för investeringar och affärsutveckling.

 

   

Mattias AhlstedtRUL-Regional utvecklingsledare

Telefon: 072-247 27 93
E-post: mattias.ahlstedt@regiondalarna.se

Jenny GustafssonHandläggare

Telefon: 073-868 01 21
E-post: jenny.b.gustafsson@regiondalarna.se