Boost Dalarna

I detta projekt samverkar Region Dalarna med sju organisationer/företag vilka verkar som främjare inom olika branscher. Tillsammans ska vi etablera samhandlingsplattformar för innovationsprocesser för de fem olika kunskapsområden som ingår i Dalarnas regionala  innovationsstrategi.

Mer om projektet

Genom dessa plattformar ska deltagarna i projektet fördjupa sig i smart specialisering som metod för jämställd och hållbar lokal och regional utveckling. Projektet ska öka innovationsförmågan genom att öka kapaciteten och förmågan till samhandling samt koppla upp och in till nationella och internationella innovationsekosystem och miljöer. Projektet ska bidra till att utveckla ökad innovationsförmåga och grön omställning i de fem prioriterade områdena.

Aktörerna som samverkar i projektet är; Högskolan i Dalarna, Sustainable Steel Region, IUC Dalarna, Coompanion, Dalarna Science Park, Byggdialogen, Visit Dalarna och Region Dalarna.

De fem prioriterade kunskapsområdena som ingår i innovationsstrategin är smarta energisystem, grön cirkulär industri och tillverkning, hållbara och kreativa upplevelser, hållbart och hälsofrämjande byggande och boende samt innovativ och hållbar bioekonomi.

Projektperiod: 2023-06-01-2027-06-01

Projektledare  
helen.vogelmann@regiondalarna.se