Boost Dalarna

I Boost Dalarna samverkar Region Dalarna med sju organisationer/företag vilka verkar som främjare inom olika branscher. Tillsammans ska vi etablera samhandlingsplattformar för innovationsprocesser inom fem olika kunskapsområden. Dessa kunskapsområden utgår från Dalarnas regionala  innovationsstrategi.

Mer om projektet

Projektets deltagare ska fördjupa sig i smart specialisering som metod för jämställd, hållbar lokal och regional utveckling. Projektet ska öka innovationsförmågan genom att öka kapaciteten och förmågan till samhandling samt koppla upp och in till nationella och internationella innovationsekosystem och miljöer. Arbetet ska även bidra till att utveckla innovationsförmågan och grön omställning i de fem prioriterade områdena.

Aktörerna som samverkar i projektet är; Högskolan i Dalarna, Sustainable Steel Region, IUC Dalarna, Coompanion, Dalarna Science Park, Byggdialogen, Visit Dalarna och Region Dalarna.

De fem prioriterade kunskapsområdena som ingår i innovationsstrategin är; Smarta energisystem, Grön cirkulär industri och tillverkning, Hållbara och kreativa upplevelser, Hållbart och hälsofrämjande byggande och boende samt Innovativ och hållbar bioekonomi.

Projektet pågår: 230601-270601

Projektledare  
helen.vogelmann@regiondalarna.se