Näringslivsutveckling

Region Dalarna verkar för ett klimatsmart och konkurrenskraftigt näringsliv i hela Dalarna och samverkar i detta arbete med kommuner, företagsfrämjare och akademi.

Regionala utvecklingsförvaltningen arbetar bland annat med:

  • Samordning och samverkan kring näringslivs- och innovationsfrågor.
  • Stöttning i utvecklingsprocesser.
  • Regionala analyser och kunskapsöverföring.
  • Dialog med projektägare och företag inför beslut om stöd och bidrag samt uppföljning av insatserna.
  • Investeringsfrämjande arbete.
  • Egna projekt.