EU:s strukturfonder

Hos den regionala utvecklingsförvaltningen kan man söka finansiering till utvecklingsprojekt från EU:s olika strukturfonder.

Aktuella utlysningar

Interreg Östersjön

Ansökan öppen till 21 juni.

Har du en projektidé inom något av områdena innovativa samhällen, hållbar vattenförvaltning eller energiomställning? Vill du samarbeta med aktörer i andra länder runt Östersjön? Nu finns det möjlighet att söka projektmedel för samarbetsprojekt i Östersjöregionen. Den 17 april är sista dagen att skicka in sin projektidé. Sista dagen att lämna in sin fullständiga ansökan är 21 juni.


Till ansökan

Information om EU:s olika strukturfonder

Regionalfonden (ERUF)

Med pengar från regionalfonden (ERUF) kan utvecklingsprojekt finansieras. Programmet innehåller sex målområden som bl.a. syftar till att ställa om energianvändning, göra ekonomin mer cirkulär samt öka innovationskraften och konkurrenskraften för en hållbar utveckling. Mer information om vilka målområden som det går att söka medel i, finns på Tillväxtverkets hemsida.

När projektägare avser söka medfinansiering från Region Dalarna till projekt i ERUF Norra Mellansverige ska alltid ett möte med handläggare och strateg ske innan ansökan skickas in. Fyll i Tillväxtverkets mall för tidig projektidé och skicka den till strateg och handläggare i god tid innan inbokat möte. 

Aktuellt just nu

Nästa ERUF-utlysning i Norra Mellansverige öppnar i mitten av augusti. För att ansöka om projektmedel ifrån Region Dalarna, kopplat till denna ansökan, är sista datum den 13 september.

Europeiska socialfonden (ESF+) 2021-2027

Inom den Europeiska Socialfonden går det att söka medel för att finansiera projekt som ger möjlighet att utveckla regioner, individer, organisationer och företag. I den nya programperioden 2021-2027 finns fem programområden inom ESF+ för finansiering av projekt som bidrar till en mer inkluderande arbetsmarknad. De fem programrådena har olika inriktningar och vänder sig till olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå. 

Mer information om Europeiska socialfonden
Beskrivning av de olika programområdena

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge är ett EU-program som ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt med målsättningen är att skapa samarbete och utveckling mellan våra länder. 

Mer information om Interreg Sverige-Norge

Interreg Östersjön

Interreg Östersjön är ett EU-program som ger stöd till projekt inom områdena innovativa samhällen, hållbar vattenförvaltning eller energiomställning. Projekten ska även skapa samarbeten med aktörer i andra länder runt Östersjön.

Mer information om Interreg Östersjön

Interreg Europa

Har du en projektidé som handlar om att förbättra någon policy inom regional utveckling? Interreg Europa är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU och inriktas på kapacitetshöjande insatser. Programmet gör det möjligt för regioner och kommuner att lära sig av erfarenheter i andra regioner genom till exempel utbyten.

Mer information om Interreg Europa

Aktuella informationsmöten

Inga aktuella informationsmöten för närvarande.

Conny DanielssonStrateg kompetensförsörjning

Telefon: 070-388 70 35
E-post: conny.danielsson@regiondalarna.se

Eva LundinStrateg innovation och forskning

Telefon: 076-696 46 17
E-post: eva.lundin@regiondalarna.se

Louise ModigsStrateg näringslivsutveckling och entreprenörskap

Telefon: 070-884 87 24
E-post: Louise.modigs@regiondalarna.se

Åsa ÄngsbackStrateg internationalisering

Telefon: 070-622 63 66
E-post: asa.angsback@regiondalarna.se