Kvinna med skyddsglasögon arbetar i verkstad

Sök stöd och bidrag från Region Dalarna

Hos den regionala utvecklingsförvaltningen kan du ansöka om stöd för insatser som bidrar till en positiv utveckling och tillväxt i Dalarna.

Projektstöd

Stöd till projekt för insatser som bidrar till en positiv utveckling och tillväxt i Dalarna.

Våra projektstöd

EU:s strukturfonder

Medfinansiering till utvecklingsprojekt från regionalfonden, socialfonden och Interreg. Sverige har tillgång till medel ur EU:s strukturfonder genom medlemskapet i EU som syftar till att minska skillnader och ojämlikheter mellan regioner inom Europa.

EU:s strukturfonder

Företagsstöd

Stöd för olika typer av satsningar som stärker ditt företag.

Våra företagsstöd