Kvinna med skyddsglasögon arbetar i verkstad

Sök stöd och bidrag från Region Dalarna

Hos den regionala utvecklingsförvaltningen kan du ansöka om stöd för insatser som bidrar till en positiv utveckling och tillväxt i Dalarna.

Projektstöd

Stöd till projekt för insatser som bidrar till en positiv utveckling och tillväxt i Dalarna.

Våra projektstöd

EU:s strukturfonder

Medfinansiering till utvecklingsprojekt från regionalfonden, socialfonden och Interreg. Sverige har tillgång till medel ur EU:s strukturfonder genom medlemskapet i EU som syftar till att minska skillnader och ojämlikheter mellan regioner inom Europa.

EU:s strukturfonder

Företagsstöd

Stöd för olika typer av satsningar som stärker ditt företag.

Våra företagsstöd

 

Viktig information

Under semesterperioden, 5 juli till 9 augusti, kommer vi inte kunna fatta några beslut om stöd eller utbetalningar. Det går däremot bra att skicka in ansökningar som vanligt. 

Nyhetsbrev Dalastrategin 2030

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av nyheter som rör Dalarnas utveckling och arbetet med Dalastrategin 2030. 

Anmälan nyhetsbrev