Projektstöd från Region Dalarna

Hos den regionala utvecklingsförvaltningen kan du ansöka om stöd till projekt för insatser som bidrar till en positiv utveckling och tillväxt i Dalarna. Regionala projektmedel ska i första hand användas som medfinansiering av projekt inom den regionala utvecklingsstrategin för Dalarna och EU:s strukturfonder.

För vad kan man få projektstöd?

Projektstöd kan sökas för projekt som är i linje med Dalastrategin 2030 - Tillsammans för ett hållbart Dalarna (pdf, 38 sidor). Prioritering mellan projektansökningar sker utifrån hur väl projektet överensstämmer med dessa program. Det övergripande och långsiktiga målet för Dalastrategin är ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.  För att få en kort beskrivning om redan beviljade projekt, besök Tillväxtverkets projektbank.

Vem kan ansöka?

Huvudsakliga stödmottagare är kommuner, regionförbund, regioner, myndigheter, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och universitet/högskolor. Projektstöd lämnas inte till enskilda personer eller enskilda företag.

Hur ansöker man?

En kontakt ska alltid tas med Region Dalarnas projekthandläggare och strateger innan ansökan skickas in. Fyll i Tillväxtverkets mall för en tidig projektidé och skicka till strateg och handläggare i god tid innan inbokat möte. 

Ansökan om projektmedel sker via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan. Ansökan ska undertecknas och intygas av behörig firmatecknare. För att logga in använder du e-legitimation eller skapar ett konto med lösenord. Obs! När du fyller i ansökan är det inte tillåtet att endast hänvisa till bifogad bilaga. Upptagna kostnader/kostnadsslag ska specificeras, bifogas därför som fil till ansökan.