Projektverksamhet

Regionala utvecklingsnämnden är projektägare till ett antal projekt som genomförs inom den regionala utvecklingsförvaltningen.

Ta del av våra aktuella projekt.

Hade du nytta av informationen?