Transportinfrastruktur

Region Dalarna ansvarar för att upprätta Dalarnas regional plan för transportinfrastruktur, bevaka angelägna infrastrukturfrågor för Dalarna, tar fram underlag och jobbar med påverkansarbete mot centrala myndigheter och beslutsfattare.

Om Dalarnas länsplan

Alla län i Sverige har i uppdrag ifrån regeringen att ta fram en regional plan för transportinfrastruktur, i Dalarna kallad länsplan. Länsplanen visar vilka prioriteringar och investeringar som ska göras i Dalarna medan Trafikverket bistår med underlag samt ansvarar för genomförandet. Länsplanen sträcker sig över tolv år och revideras vart fjärde år enligt regeringens direktiv.

Hade du nytta av informationen?