Stärk exportkapacitet

Projektet Stärkt Exportkapacitet är ett samverkansprojekt för små-och medelstora företag där målet är fler exportmogna företag. Projektet erbjuder insatser direkt till företagen och vidareutvecklar de regionala stödstrukturerna för att långsiktig kunna erbjuda företagen stödtjänster för export och internationalisering.

Projektaktiviteter

  • Utveckling och samordning av stödstruktur.
  • Kommunikation om Exportarena Arena och övriga aktörer.
  • Stöd till företag i form av analyser, nätverk, kunskap, uppsökande verksamhet och lotsning.

Projektet pågår 240101-271031 tillsamans med Enterprise Europe Network, Dalarna Science Park och Almi. 

Projektledare: gunilla.roberg@regiondalarna.se

 

   

Louise Modigs Strateg näringslivsutveckling & entreprenörskap

Telefon: 070-884 87 24
E-post: louise.modigs@regiondalarna.se