Regional cykelstrategi

Projektet ska i nära dialog med Dalarnas kommuner arbeta med tre olika insatsområden; ta fram en cykelpotentialstudie med stöd av samhällsanalys, skapa samsyn kring mål och visioner samt ta fram en cykelstrategi.

Mer om projektet

Regional cykelstrategi ska bli ett samlat regionalt vägledande dokument för utveckling av en ökad och säker cykling i länet, vilket ska leda till att andelen cykelresor ökar sett till det totala resandet inom länet. 

Projektet pågår: 240101-261231.
Projektledare frida.hagman@regiondalarna.se

 

Kent SöderlundStrateg infrastruktur

Telefon: 070-671 97 16
E-post: kent.soderlund@regiondalarna.se