Energikontor Dalarna

Energikontor Dalarna arbetar för minskade utsläpp av växthusgaser, effektivare energianvändning och en ökad andel förnybar energi.

Energikontoret samordnar de kommunala energi- och klimatrådgivarna och arbetar stödjande i utvecklingsprocesser och med kunskapsöverföring.