Digitaliseringscheck inom besöksnäringen

Region Dalarna erbjuder ett ekonomiskt stöd till företag inom besöksnäringen som vill digitalisera sitt besöksmål eller sin verksamhet för att ge sina besökare en bättre upplevelse.

Vem kan söka?

  • Har max 249 anställda.
  • Omsätter max €50miljoner.

Vad kan du söka stöd för?

Stödet kan användas till externa konsultinsatser som bidrar till att digitalisera din, till exempel genom framtagande av appar eller nya digitala system. Företaget väljer själv sin konsult som ska ha relevant kompetens och erfarenhet, offert från konsult bifogas i ansökan.

Hur stort är stödet?

Investeringen inför digitaliseringssatsningen ska vara på mellan 40 000 – 300 000 kronor. Stödet uppgår till 50 % av konsultkostnaden. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Ansök om digitaliseringscheck

Till Min ansökan (tillvaxtverket.se)