Energieffektivisering

Region Dalarna erbjuder ett ekonomiskt stöd till företag som vill genomföra energieffektiviseringsåtgärder för att minska sin energianvändning.

Vem kan söka?

  • Har max 249 anställda.
  • Omsätter max €50miljoner.
  • Bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor med en marknad utanför Dalarna.
  • Är tillverkande företag och företag inom besöksnäringen i hela Dalarna. 

Vad kan du söka stöd för?

Ditt företag kan söka stöd för investeringskostnader som är nödvändiga för att uppnå en högre nivå av energieffektivitet, som till exempel nya kompressorer, ventilation, belysning eller bättre isolering. Åtgärder för egenproducerad el är inte stödbara, exempelvis solceller.

De stödberättigande kostnaderna kan beräknas på två sätt:
1. Om kostnaderna för att investera i energieffektivitet kan urskiljas ur den totala investeringskostnaden som en separat investering så är de kostnaderna stödberättigande.
2. Om kostnaderna inte går att urskilja ska den sökande på ett trovärdigt sätt hänvisa till en liknande investering som skulle ha genomförts utan stöd. Skillnaden mellan kostnaderna för de båda investeringarna utgör de stödberättigande kostnaderna.

Hur stort är stödet?

Bidragsprocenten varierar utifrån behov. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Ansök om stöd till energieffektiviseringsåtgärder

Till Min ansökan (tillvaxtverket.se)

Hade du nytta av informationen?