Exportcheck Dalarna

Region Dalarna erbjuder ett ekonomiskt stöd till företag som vill börja exportera eller som vill öka sin befintliga export.

Vem kan söka?

  • Har max 249 anställda. 
  • Omsätter max €50miljoner.

Vad kan du söka stöd för?

Stödet används av företag som behöver konsultinsatser i sina förberedelser för att nå ut på den internationella marknaden, direkt eller genom globala storkunder. Företaget väljer själv sin konsult som ska ha relevant kompetens och erfarenhet. Externa konsultinsatser, som till exempel:

  • Förbereda en internationalisering strategiskt med en plan, struktur och prioriteringar för att minska risk och maximera affären
  • Marknadsundersökningar
  • Anpassa produkter, tjänster, förpackningar eller marknadsmaterial
  • Söka och utvärdera partner och skapa avtal
  • Säkerställa hållbara leverantörskedjor till företaget
  • Utreda frågor och krav kopplade till marknader utanför EU
  • Utreda och minimera klimatpåverkan av exportprodukter eller från en exportsatsning

När du söker en exportcheck:

  • Bifoga offert från konsult med relevant kompetens och erfarenhet

Hur stort är stödet?

Investeringen inför exportsatsningen ska vara på mellan 50 000 – 300 000 kronor. Stödet uppgår till 50 % av konsultkostnaden. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Ansök om exportcheck

Till Min ansökan  (tillvaxtverket.se)

Kontakt

exportlots@exportarenadalarna.se 

Hade du nytta av informationen?