Regionalt investeringsstöd

Alla regionala företagsstöd syftar till hållbar tillväxt och en balanserad utveckling. Det regionalt investeringsstöd riktar sig till större investeringar i länet. Du kan få stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i företaget.

Vem kan söka?

 • Små-och medelstora företag och i vissa fall stora företag och koncerner. Med små företag avses färre än 50 anställda. Med medelstora företag avses färre än 250 anställda. Maxregler finns för omsättning och/eller balansomslutning.
 • Ett företag som bedrivs på marknadsmässiga villkor.
 • Företag som verkar i hela länet, förutom i vissa delar av Falun och Borlänges tätorter.

Vad kan du söka stöd för?

Du kan få stöd till "hårda" investeringar som till exempel:

 • byggnader
 • maskiner
 • inventarier

 Mjuka investeringar är till exempel:

 • patent
 • licenser

Du kan inte få bidrag för till exempel:

 • driftskostnader
 • reinvesteringar
 • eget arbete
 • inköp av fordon, byggnader, företag, konkursbon
 • leasingkostnader

Hur stort är stödet?

Bidraget varierar beroende på i vilket stödområde företaget verkar, ägarförhållande och storlek, samt typ av investering och hur finansieringen ser ut. Region Dalarna beslutar om investeringar upp till 25 miljoner kronor och Tillväxtverket beslutar om investeringar som överstiger 25 miljoner kronor.

Små företag

Stödområde 1: max 40 %
Stödområde 2: max 35 %

Medelstora företag

Stödområde 1: max 30 %
Stödområde 2: max 25 %

Stora företag och koncerner

Stödområde 1: max 20 %
Stödområde B: max 15 %

Stöd får endast beviljas för investeringar till förmån för ny ekonomisk verksamhet. Stora företag som enligt EU-definitionen inte är små- och medelstora företag. Detta innebär att stöd till stora företag endast får beviljas om investeringen syftar till antingen en nyetablering av en verksamhet eller till att man på en befintlig anläggning investerar i en ny verksamhet som inte är samma eller en liknande verksamhet som tidigare utförts vid anläggningen.

Var kan jag söka?

 Inom stödområde 1, som omfattar

 • Malung
 • Sälen
 • Mora
 • Orsa
 • Vansbro
 • Älvdalen

 Stödområde 2

 • Avesta
 • Borlänge (utom vissa tätortsområden)
 • Falun (utom vissa tätortsområden)
 • Gagnef
 • Hedemora
 • Leksand
 • Ludvika
 • Rättvik
 • Smedjebacken
 • Säter

För vidare information om vilka tätortsområden som inte ingår i stödområde 2 beträffande Borlänge och Falun, kontakta handläggare.

Ansök om regionalt investeringsstöd

Till Min ansökan (tillvaxtverket.se)