Konsultcheck

Konsultchecken ska hjälpa ett företag att stärka sin kompetens. Konsulten ska vara extern och anlitas för ett avgränsat projekt. Insatsen ska vara utvecklande för företaget och konsulten ska ha kompetens som saknas hos det företag som söker stödet.

Vem kan söka?

  • Små-och medelstora företag med färre än 250 anställda.
  • Driver företaget på marknadsmässiga villkor.

Vad kan du söka stöd för?

Enbart externa konsultinsatser som till exempel:

  • Ökad försäljning/marknadsplan
  • Utvidgad marknad/exportförsäljning
  • Produktutveckling
  • Organisationsanpassning för tillväxt

Hur stort är stödet?

Investeringen ska vara på mellan 50 000 – 300 000 kronor. Stödet uppgår till 50 % av konsultkostnaden. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Ansök om konsultcheck

Till Min ansökan (tillvaxtverket.se)

Hade du nytta av informationen?