Mikrostöd

Region Dalarna erbjuder ett ekonomiskt stöd till nystartade företag som är högst fem år gamla och har en omsättning på max en miljon kronor.

Vad kan du söka stöd för?

  • Maskiner
  • Inventarier som är unika för verksamheten. Stöd ges inte till inventarier som kan användas för eget bruk, som t. ex. datorer och mobiltelefoner.
  • Marknadsföring
  • Produktutveckling
  • Design
  • Kompetensutveckling

Hur stort är stödet?

Mikrostöd ges till mindre investeringar på mellan 20 000-60 000 kronor. Stödet uppgår till max 50 procent av investeringen och kan bara lämnas en gång per företag. Mikrostöd kan sökas i hela länet. Verksamheten ska också bedömas bli lönsam på sikt och sysselsättningen varaktig.

Begränsningar

Stöd kan inte lämnas till jordbruks-, skogs-, trädgårdsföretag och företag inom fiske- och vattenbruksverksamhet. Företag inom dessa näringar hänvisas till:

Utveckling av landsbygder (lansstyrelsen.se)

Havs- och fiskeriprogrammet (jordbruksverket.se)

Stöd lämnas endast undantagsvis till verksamheter inom handel, mobila verksamheter, entreprenad- och transportföretag eller till företag som bedriver tjänster riktad mot en lokal marknad. Det beror på att Region Dalarna inte kan lämna stöd där det finns risk att stödet bidrar till en snedvridning av marknaden.

Stöd till dagligvarubutiker i glesbygd är ett undantag, och dessa kan söka stöd till kommersiell service.

Film

Film om mikrostöd (youtube)

Filmen finns på svenska, engelska, tigrinja, somaliska, dari och arabiska.

Ansök om mikrostöd

Till Min ansökan (tillvaxtverket.se)

Broschyrer om mikrostöd

Broschyr mikrostöd Svenska (pdf, 12 sidor)

Broschyr mikrostöd Engelska (pdf, 12 sidor)

Broschyr mikrostöd Arabiska (pdf, 12 sidor)

Broschyr mikrostöd Somaliska (pdf, 12 sidor)

Broschyr mikrostöd Tigrinja (pdf, 12 sidor)

Broschyr mikrostöd Dari (pdf, 12 sidor)

Hade du nytta av informationen?