Samverkansprojekt

Företag som samverkar med andra företag kan söka stöd. Samverkan ska omfatta minst tre fristående företag. Det projekt som genomförs ska skapa mervärde som annars inte skulle uppstå och vara tidsbegränsat.

Vad består stödet av?

Stöd lämnas för kostnader som:

  • produktutveckling
  • marknadsföring
  • kompetensutveckling

Dock inte för kostnader som avser företagets normala drift.

Hur stort är stödet?

50 % av de stödberättigade kostnaderna. Bidraget är max till 1,8 miljoner per företag under en treårsperiod.

Ansök om samverkansprojekt

Till Min ansökan (tillvaxtverket.se)

Hade du nytta av informationen?