Särskilt investeringsstöd

Ett av de regionala företagsstöden för en hållbar tillväxt och balanserad regional utveckling är särskilt investeringsstöd. Det riktar sig till investeringar i privatägda små- och medelstora företag i hela länet.

Vem kan söka?

 • Små-och medelstora företag med färre än 250 anställda.
 • Omsätter max €50 miljoner eller har en balansomslutning på högst €43 miljoner.
 • Driver företaget på marknadsmässiga villkor.

Vad kan du söka stöd för?

 • byggnader
 • maskiner
 • inventarier

Hur stort är stödet?

Bidragsprocenten varierar utifrån behov, men ett företag kan under en treårsperiod få maximalt 1,8 miljoner kronor i bidrag.

Villkor för investeringsstöd

Varje ansökan prövas individuellt, där vi bedömer:

 • om verksamheten bedöms bli lönsam
 • om varaktig sysselsättning kan skapas
 • om konkurrensförhållande påverkas
 • om affärsinriktningen och upplägget passar in i det regelverk som gäller för stöder

Begränsningar

Stöd beviljas inte till:

 • reinvesteringar eller driftskostnader, till exempel inköp av ny maskin när den gamla är utsliten
 • köp av fastigheter, företag, konkursbon eller fordon
 • leasing
 • eget arbete
 • driftskostnader

Ansök om särskilt investeringsstöd

Till Min ansökan (tillvaxtverket.se)

Hade du nytta av informationen?