Utvecklingsstöd för sociala företag

Behöver du stöd för att utveckla ditt sociala företag för att kunna skapa än större samhällsnytta? Syftet med utvecklingsstödet är att underlätta för sociala företag (som har alternativa affärsmål och verksamhetslogik samt verkar i gränssnittet mellan den offentliga, privata och ideella sektorn) att få tillgång till finansiering för att utveckla och skala upp sin verksamhet.

Vem kan söka stödet?

Stödet riktar sig till dig som nyligen startat ett socialt företag eller till dig som har ett socialt företag som vill expandera.

Det här kännetecknar sociala företag (enligt Tillväxtverkets definition):

 • Verksamheten är ett medel för att lösa samhällsutmaningar
 • Resultat mäts först och främst i samhällsnyttiga mål
 • Det mesta av vinsten återinvesteras i verksamheten

Utöver att klassas som ett socialt företag enligt definitionen ovan måste även kriterierna nedan uppfyllas:

 • Företaget ska bedriva verksamhet i Dalarna
 • Det måste framgå av stadgar eller bolagsordning att verksamheten är ett socialt företag
 • Företaget är registrerat för moms. Företaget har kunder eller kan trovärdigt visa att de kommer att få kunder. Det räcker inte att vara på idéstadiet.
 • Stödet kan inte ges till ideella föreningar eller för satsningar där intäkterna är gåvor.

Hur stort är stödet?

 • Vid inköp av externa tjänster kan företaget söka stöd för investeringar mellan 20 000 kr och max 100 000kr. Stödbeloppet uppgår till 80% av investeringskostnaden.
 • Vid inköp av maskiner och inventarier kan företaget söka stöd för investeringar mellan 20 000 kr och max 60 000 kr. Stödbeloppet uppgår till 50% av investeringskostnaden.
 • Är ni minst tre sociala företag som samverkar kan ni söka stöd för investeringar om max 200 000 kr om samverkan skapar mervärde som annars inte skulle uppstå. Stödbeloppet uppgår till 80% av investeringskostnaden.

Vad kan du söka stöd för?

Du kan söka stöd för:

 • Externa tjänster/ konsulttjänster för till exempel affärs- och verksamhetsutveckling
 • projektledning av samarbeten
 • kompetensutveckling
 • produktutveckling
 • design
 • maskiner
 • inventarier som är unika för verksamheten. Stöd ges inte till inventarier som kan användas för eget bruk, som t. ex. datorer och mobiltelefoner.
 • marknadsföring och utveckling av webbplats

Du kan inte söka stöd för satsningar som redan är beställda, utgifter för företagets drift samt insatser utan att företaget har för avsikt att expandera.

Viktigt att veta om utvecklingsstödet

 • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Region Dalarna. Varor och tjänster som beställts innan ansökan inkommit till Region Dalarna kan inte godkännas.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott. Normalt är det korta handläggningstider men fördröjda utbetalningstider kan förekomma vid höga anspråk på Region Dalarnas budget.

Ansök om utvecklingsstöd för sociala företag

Till Min ansökan (tillvaxtverket.se)

Stöd och rådgivning i din utvecklings- och finansieringsprocess

Har du i din utvecklings- och finansieringsprocess behov av stöd och rådgivning kan du ta kontakt med regionala hubben för hållbar affärsutveckling för sociala företag som drivs av Coompanion Dalarna. Du som driver socialt företag i Ludvika/ Smedjebacken kan även få stöd och rådgivning av Samarkand2015.

Film - Vad är socialt företagande? 

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Hade du nytta av informationen?