Femina

Projekt Femina arbetar för att stärka jämställdheten inom högteknologiska sektorer för att få en större delaktighet från kvinnor i entreprenörskap, arbete och ledarskap.

Projektet arbetar med att stärka kopplingen mellan jämställdhetsarbete och smart specialisering. I projektet fokuserar man på regioner där högteknologiska sektorer identifierats som prioriteringar inom de regionala smart specialiseringsstrategierna.
Nio partners från sju länder deltar i projektet. I Dalarna fokuserar projektet på jämställdhet inom industrin och lokala samverkansparter är bland andra Triple Steelix och IUC Dalarna.

Projektmål

  • Stödja erfarenhetsutbyte mellan regioner för att förbättra regionala policies och program och möjliggör spridning av nya arbetsmetoder och modeller.
  • Jämställdhet inom högteknologiska sektorer med effekt inkluderande tillväxt och regional konkurrenskraft.
  • Stärka kvinnligt entreprenörskap.
  • Stärka anställning och karriär inom högteknologiska SME:s.
  • Stärka genusdimensionen av innovation.
  • Utveckla och förbättra skrivningarna inom Norra Mellansveriges regionala fond för ett mer resultatgivande arbete med jämställdhet i ERUF-projekt.