42,3 miljoner kronor till Värmland, Gävleborg och Dalarna för att främja långsiktig hållbar utveckling

Nyhet – 05 april 2024, kl. 11:11

Drygt 42 miljoner kronor från EU:s strukturfond Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) fördelas på fem projekt i Värmland, Gävleborg och Dalarna. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges digitala sammanträde den 4 april.

Projekten inom Regionalfonden handlar främst om att främja cirkulär ekonomi, utveckla smarta energisystem, utveckla företagens konkurrenskraft samt säkra nyttan av digitaliseringen. Följande projekt har beviljats medel:

 

VÄRMLAND

Erik Evestam, vice ordförande i partnerskapet, 010-831 76 44
Kontaktperson Region Värmland: Camilla Tellås, 010-833 10 32

 

DHINO 2

Sökande: Karlstads universitet
Kontaktperson: Lotta Utterberg, lotta.utterberg@kau.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 7 999 999 kr

 

Elkraft Värmland

Sökande: Region Värmland
Kontaktperson: Dag Hallén, dag.hallen@regionvarmland.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 5 001 188 kr

 

 

GÄVLEBORG

Patrik Stenvard, vice ordförande i partnerskapet, 070-307 44 62
Kontaktperson Region Gävleborg: Magdalena Berglin, 070-345 09 71

 

KTP Transformation

Sökande: Företagsutbildarna i Sverige ekonomisk förening
Kontaktperson: Carina Åkerberg, carina@foretagsutbildarna.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 5 099 003 kr

Hållbar samutveckling genom ekonomiskt ekosystem

Sökande: Voxkedjan ekonomisk förening
Kontaktperson: Mikael Scherdin, mikael@splintemind.com
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 2 735 425 kr

 

DALARNA

Birgitta Sacrédeus, ordförande i partnerskapet, 070-573 34 47
Kontaktperson Region Dalarna: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

 

Cirkulär ekonomi i Dalarna – ramprojekt företagsstöd

Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Lars Erik Liss, larserik.liss@regiondalarna.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 21 480 195 kr

 

 

 

Fakta om Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2021-2027.

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige - Region Dalarna

 

KONTAKT

Birgitta Sacrédeus 

Ordförande Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 
Tel: 070-573 34 47
Epost: birgitta.sacredeus@regiondalarna.se

 

Åsa Norrman

Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
Tel: 072-740 45 82
Epost: asa.norrman@regiondalarna.se

Tillbaka