84,5 miljoner kronor till Gävleborg, Dalarna och Värmland för att främja långsiktig hållbar utveckling

Nyhet – 18 december 2023, kl. 13:27

Drygt 84,5 miljoner kronor från EU:s strukturfonder Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) och Europeiska Socialfonden (ESF+) fördelas på 13 projekt och 2 förstudier i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Örebro den 15 december.

Projekten och förstudierna inom Regionalfonden handlar främst om att stärka forskning och innovation, utveckla företagens konkurrenskraft inom bland annat export, främja övergång till cirkulär ekonomi samt bidra till digital och hållbar omställning hos små och medelstora företag i de tre regionerna. Projekten inom Socialfonden handlar om aktiv inkludering av unga som varken arbetar eller studerar och om breddad rekrytering för företagen.

Följande projekt och förstudier har beviljats medel:


DALARNA


Birgitta Sacrédeus, ordförande i partnerskapet, 070-573 34 47
Kontaktperson Region Dalarna: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69


Effektivare testmiljöer i bygg- och fastighetssektorn

Sökande: Byggdialog Dalarna
Kontaktperson: Dan Gustafsson, dan.gustafsson@iucdalarna.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 9 368 376 kr

Hållbar export och internationell försäljning

Sökande: Visit Dalarna AB
Kontaktperson: Lotta Magnusson, lotta.magnusson@visitdalarna.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 5 753 573 kr

Stärkt Exportkapacitet

Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Louise Modigs, louise.modigs@regiondalarna.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 4 506 809 kr

Cirkulär Biogas Dalarna

Sökande: Högskolan Dalarna
Kontaktperson: Klas Sundberg, ksu@du.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 458 000 kr

Resurseffektiva företag

Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Amelie Sahlin, amelie.sahlin@regiondalarna.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 3 886 782 kr

#redonu

Sökande: Västerbergslagens Utbildningsförbund, VBU
Kontaktperson: Susanne Axelsson, susanne.axelsson@vbu.ludvika.se
Sökt EU-belopp från Socialfonden: 14 350 116 kr

 

VÄRMLAND

Erik Evestam, vice ordförande i partnerskapet, 010-831 76 44
Kontaktperson Region Värmland: Camilla Tellås, 010-833 10 32

Visitors eXperience Lab Värmland

Sökande: Visit Värmland ekonomisk förening
Kontaktperson: Pernilla Bredberg, pernilla.bredberg@visitvarmland.com
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 6 753 746 kr

Exportprogram Värmland ökad innovationskraft

Sökande: Region Värmland
Kontaktperson: Benjamin A. Nyqvist, benjamin.amukena.nyqvist@regionvarmland.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 1 857 073 kr

Ett smartare Värmland

Sökande: Stiftelsen Drivhuset
Kontaktperson: Carolinn Arneng, carolinn.arneng@drivhuset.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 3 395 287 kr

Social Innovation Värmland – ett innovationssystem

Sökande: Coompanion Värmland ekonomisk förening
Kontaktperson: Leif Tyrén, leif.tyren@coompanion.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 2 865 233 kr

LOKEN – Lokal Energiledning Värmland

Sökande: Glava Energy Center Ekonomisk förening
Kontaktperson: Magnus Nilsson, magnus.nilsson@glavaenergycenter.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 9 858 206 kr

 

GÄVLEBORG

Patrik Stenvard, vice ordförande i partnerskapet, 070-307 44 62
Kontaktperson Region Gävleborg: Magdalena Berglin, 070-345 09 71

Hållbar affärsinnovation i Gävleborg

Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Sigrid Petterssén, sigrid.petterssen@regiongavleborg.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 5 613 085 kr

Förstudie för Strategisk Verkstad och Aktion för Kompetensförsörjning - SVAK

Sökande: Sandvik Aktiebolag
Kontaktperson: Anu Lindahl, anu.lindahl@sandvik.com
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 872 779 kr

Breddad rekrytering – inriktning verkstadsindustri

Sökande: Sandvikens kommun
Kontaktperson: Conny Ingelsson, conny.ingelsson@ifmetall.se
Sökt EU-belopp från Socialfonden: 4 892 717 kr

 

DALARNA/VÄRMLAND/GÄVLEBORG

MIGHTY EDIH

Sökande: Rise Research Institutes of Sweden AB
Kontaktperson: Torbjörn Jonsson, torbjorn.jonsson@ri.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 10 109 448 kr

 

Fakta om Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige


Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2021-2027.

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige - Region Dalarna


KONTAKT
Birgitta Sacrédeus
Ordförande Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
Tel: 070-573 34 47
Epost: birgitta.sacredeus@regiondalarna.se

Åsa Norrman
Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
Tel: 072-740 45 82
Epost: asa.norrman@regiondalarna.se

Tillbaka