Digitala informationsmöten

Nyhet – 10 januari 2024, kl. 13:01

Svenska ESF-rådet bjuder in till två digitala informationstillfällen om kommande utlysningar. Tillväxtverket bjuder in till en digital informationsträff angående projektutvärdering.

ESF-rådet har två utlysningar som öppnar i januari och som de kommer informera mer om vid två tillfällen, se länkar nedan.

 

Aktuell utlysning inom kompetensutveckling A1 - digital informationsträff - Svenska ESF-rådet

 

Aktuell utlysning för stöd till arbetslösa i försörjningsstöd A2- digital informationsträff - Svenska ESF-rådet

 

Tillväxtverket har en informationsträff för utvärdering av projekt som finansieras av Regionalfonden.

 

Informationsträff för projektutvärdering - Regionalfonden - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

 

Tillbaka