Folksamling

Smittskydd och vårdhygien

Smittskyddsenhetens uppgift är att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar bland människor i samhället. Arbetet sker genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning.

Statistik influensafall i Dalarna

Folkhälsomyndigheten bedömer influensaaktiviteten fortsatt som låg i hela landet.

 

Influensa vecka 11.png

Dela:

Hade du nytta av informationen?