Ansökan

Ansökningsformulär

Vill du bo på skolan?
Jag önskar bo i:
Tillägg boende?
Kost

Vid annan specialkost, kontakta vår servicechef.

Jag godkänner att uppgifterna jag lämnar i denna ansökan sparas i Malungs folkhögskolas register. Malungs folkhögskola garanterar att uppgifterna endast kommer att användas av skolan.

Dela:

Hade du nytta av informationen?