Hållbarhetsberedningen

Hållbarhetsberedningens uppgift är att med utgångspunkt i Dalastrategin särskilt bevaka och vara pådrivande för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i hela Dalarna.

I Hållbarhetsberedningens uppgift ingår:

  • beredning och uppföljning av Dalastrategin och andra övergripande styrdokument samt principiella beslut inom ansvarsområdet.
  • Löpande följa utvecklingen av frågorna.

Hållbarhetsarbetet ska drivas mer offensivt och utåtriktat i Dalarna tillsammans med andra aktörer.

Särskilt prioriterat är att verka för ett jämställt och jämlikt Dalarna samt att prioritera barn och unga och att deras rättigheter respekteras och tillgodoses.

Hållbarhetsberedningen har inte rätt att fatta beslut, men kan väcka frågor  till regionala utvecklingsnämnden.

Ledamöter

Hållbarhetsberedningen har fem ledamöter, vilka väljs av den regionala utvecklingsnämnden. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på hållbarhetsberedning.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda