Syntolkning: Folktandvården Dalarnas stipendiater 2023

De fick Folktandvården Dalarnas stipendier 2023

Pressmeddelande – 3 mars 2023

Under tandvårdsnämnden den 23 februari delades Folktandvården Dalarnas hemvändarstipendium och utbildningsstipendium ut. ”Det här är ett led i att skapa intresse för att fortsätta jobba i Dalarna” säger ordförande Mari Rustad (S).

Hemvändarstipendiet delas ut till en tandläkare och en tandhygienist som valt att återvända och ta anställning i Dalarna efter avslutade studier. Utbildningsstipendiet delas ut till en tandläkare och två tandsköterskor med anknytning till Dalarna som just nu studerar på respektive utbildningar.

– Stipendierna är en del i arbetet med att behålla medarbetare som valt att flytta hem efter studierna och för att skapa ett intresse för Dalarna bland tandläkar-, tandhygienist- och tandsköterskestudenter redan under studietiden, säger Mari Rustad, (S) ordförande Tandvårdsnämnden.
– Många av stipendiaterna har tidigare sommarjobbat eller gjort praktik – lärande i arbete (LIA) hos oss. Det är roligt att få följa deras karriärvägar.

  Folktandvården Dalarnas utbildningsstipendium 2023 tilldelas:

  • Sofia Näs, tandsköterskestudent
  • Marie Andersson, tandsköterskestudent
  • Mengying Ding, tandläkarstudent

  Folktandvården Dalarnas hemvändarstipendium 2023 tilldelas:

  • Rebecka Berglind, leg tandläkare, Folktandvården Mora
  • Ghazal Alabdalla leg tandhygienist, Folktandvården Tandvårdshus Borlänge

  Om stipendierna

  Folktandvårdens stipendier inrättades vårterminen 2022 med syfte är att attrahera och behålla blivande och befintliga medarbetare och därmed bidra till länets kompetensförsörjning.

  Kriterier för att söka utbildningsstipendium

  • Sökande ska studera på tandläkar-, tandhygienist- eller tandsköterskeprogram och måste kunna uppvisa godkända studieresultat.
  • Tandläkarstudenter kan söka tidigast inför termin sex, tandhygieniststudenter inför termin två och tandsköterskestudenter inför termin ett.
  • Tandläkar- och tandhygieniststudenter kan söka stipendiet två gånger.
  • Sökande som studerar till tandsköterska ska studera på nationellt godkänd YH-utbildning
  • Sökande ska ha ett genuint intresse för Dalarna, ansökan ska innehålla en personlig motivering till varför studenten ska erhålla stipendiet.

  Övriga krav:

  Svenskt personnummer

   Kriterier för att söka hemvändarstipendium

   • Kan sökas både av anställda på Folktandvården Dalarna och anställda inom privattandvården.
   • Sökande tandläkare eller tandhygienist måste ha svensk legitimation.
   • Sökande tandhygienist ska ha en utbildning på 180 högskolepoäng (HP).
   • Sökande tandläkare eller tandhygienist ska vara verksam på den ort ansökan gäller.
   • Sökande ska ha en anknytning till den ort ansökan gäller.
   • Ansökan ska ha inkommit max ett år efter genomförda studier.
   • Ansökan ska innehålla motivering till varför kandidaten ska erhålla stipendiet.
   • Stipendiet kan sökas max en gång per person.
   • Sökande ska vara bosatt i Dalarnas län.

   Övriga krav:

   Svenskt personnummer

   Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
   Tillbaka