Syntolkning: Granskog med blåbärsris

Fortsatt låg energianvändning i Region Dalarna

Pressmeddelande – 28 juni 2023

Region Dalarna är en av tre regioner med lägst energianvändning per lokalyta. Det visar den årliga jämförelsen av regionernas miljöarbete. ”God samverkan och ett systematiskt långsiktigt tänk ligger bakom resultatet” säger Jesper Mårtensson, energisamordnare Regionfastigheter.

Idag 28 juni släppte SKR den årliga rapporten Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna. Rapporten lyfter regionernas miljöarbete och visar att den direkta klimatpåverkan har minskat över tid. Till exempel får Region Dalarnas energiarbete fortsatta bra resultat: Tillsammans med Jönköping och Värmland har Dalarna lägst energianvändning per lokalyta bland Sveriges regioner.

– Vi har sen tidigare en tydlig strategi vad gäller energianvändning i våra fastigheter och bra samverkan mellan Regionfastigheter, drift och verksamhet. Det SKR lyfter i sin rapport är en bra kvittens på att vårt långsiktiga arbete ger resultat, säger Jesper Mårtensson.

– Vi är otroligt glada och stolta över att igen vara en av de regioner som är bäst i det systematiska energiarbetet. Det visar verkligen att ett målinriktat arbete under väldigt lång tid gör skillnad, och jag vill rikta ett särskilt tack till alla de medarbetare som gjort detta möjligt. Inför de utmaningar som regionen står inför är ett hållbarhetsarbete som både är klimatsmart och som leder till sänkta kostnader viktigare än någonsin, säger Elin Norén (S), regionstyrelsens ordförande.

Nationellt pekar rapporten på minskad antibiotikaförskrivning, ökade inköp av ekologiska livsmedel, ökad andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, minskad energianvändning i lokalerna och minskad klimatpåverkan från medicinska gaser. Prisökningar och osäkerheter i styrmedel har dock orsakat stora utmaningar.

Om Öppna jämförelser 2023

Rapporten presenterar miljöindikatorer för Sveriges regioner och publiceras för tionde året inom SKR:s Öppna jämförelser. Med uppdraget att förebygga ohälsa och sjukdom vilar ett ansvar på regionerna att vara en aktör i arbetet för en hållbar utveckling så att både nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö.

Miljöarbetet 2022 i Region Dalarna: Resultat i korthet 2009-2022:

  • Antibiotikaförskrivning: minskat 27 procent, men ökat 6% sedan 2021
  • Ekologiska livsmedel: ökat från 2,5 % till 30,1 %, men minskat något sedan 2021.
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken: ökat från 23% till 98,4%.
  • Energianvändningen per lokalyta: minskat 19 %, varav 2,5% sedan 2021.
  • Medicinska gasers klimatpåverkan: minskat 73 procent.

Relaterade länkar


Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka