Regional utvecklingsnämnd

Den regionala utvecklingsnämnden har det regionala utvecklingsansvaret i Dalarna.

Den regionala utvecklingsnämnden ansvarar bland annat för att:

  • Sätta mål och prioriteringar i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.
  • Upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur.
  • Disponera det statliga länsanslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1-medel) till utvecklingsprojekt.
  • Handlägga och besluta om frågor rörande Europasamarbetet och övrigt internationellt samarbete.
  • Driva ungdomsstrategiskt arbete med utgångspunkt från den nationella ungdomspolitiken
  • Driva egna projekt som genomförs av den regionala utvecklingsförvaltningen.
  • Tillhandahålla Energikontor Dalarna, med uppdrag och finansiering från Energimyndigheten.

Nämndens ansvar förutsätter en samverkan med kommuner, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Ledamöter

Regionala utvecklingsnämnden har elva ledamöter. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på regionala utvecklingsnämnden.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda