Biomedicinsk analytiker till Klinisk mikrobiologi i Falun

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Laboratoriemedicin Dalarna (LmD) är en ackrediterad verksamhet och har en regionövergripande laboratorieorganisation, där Klinisk kemi (KK), Klinisk transfusionsmedicin (TM) och Klinisk mikrobiologi (MB) ingår. Inom laboratoriemedicin Dalarna arbetar 155 medarbetare. LmD ingår i Hälso- och sjukvård Dalarna, i Division Medicinsk service. Verksamhetens mål är att erbjuda medicinsk laboratorieservice med hög kvalitet och hög patientsäkerhet. Verksamheterna skall genomsyras av ett riskbaserat förhållningssätt där patientens säkerhet alltid skall vara i fokus.

Avdelningar för klinisk kemi och transfusionsmedicin finns på länsdelssjukhusen i Falun, Mora, Ludvika, Borlänge och Avesta. Avdelning för Klinisk mikrobiologi finns endast i Falun med 31 stycken medarbetare. Inom klinisk mikrobiologi arbetar Biomedicinska analytiker. Laboratorieassistenter, Biomedicinare, Molekylärbiologer, Medicinteknisk ingenjör, Laboratorietekniker, Labbiträde, Överläkare och ST-läkare. Verksamheten är uppbygg av 4 stycken processer; bakteriologiprocess, serologiprocess, molekylärprocess och substratprocess. Provmottagningsprocessen där alla inkomna prover tas om hand delas med klinisk kemi Falun. Varje process har en processägare och en processledare. Vi bedriver verksamhet dagtid, kväll och helger.

Vi söker nu en Biomedicinsk analytiker till klinisk mikrobiologi i Falun. Inom bakteriologiprocessen är de flesta analyser manuella, serologiprocessen och molekylärprocessen är mer automatiserad med några enstaka manuella analyser. Inom processerna roterar men på olika metoder vilket ger stor variation i det dagliga arbetet och en bred kompetens.

Arbetsuppgifter

Som biomedicinsk analytiker hos oss arbetar du självständigt med laborativt arbete så som bedömning och godkännande av analyser. På Klinisk mikrobiologi diagnostiserar vi infektioner orsakade av virus, bakterier och svampar. Som ny medarbetare hos oss på klinisk mikrobiologi får du en stegvis introduktion och utbildning i de metoder och tekniker du skall använda. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår patientfokuserade verksamhet och du förväntas bidra och delta aktivt i vårt förbättringsarbete. Inom bakteriologi diagnostiserar vi framför allt infektioner genom att odla, analysera eller mikroskopierna prover. Majoriteten av våra prover odlas vid vår automatiserade odlingsrobot. En del av våra prover analyseras med molekylärbiologiska metoder genom extraktion och kvalitativ påvisning av DNA och RNA från bakterier, virus och svampar. Inom serologi påvisar vi antikroppar och antigen med immunologiska och serologiska metoder. Övrig provhantering ställer krav på ett praktiskt handlag och intresse för manuellt laborativt arbete. Du kommer att arbeta i det dagliga diagnostiska arbetet. Du kommer över tid att kunna jobba inom alla processer utom substratprocessen.

Kvalifikationer

Krav:

  • Kandidatexamen som biomedicinsk analytiker eller annan akademisk examen med inriktning mot laboratoriearbete och mikrobiologi.

Du tar ansvar för din uppgift och själv strukturerar ditt angreppssätt samt driver processer vidare. Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar. Arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört sätt genom att du lyssnar och kommunicerar på smidigt sätt. Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.

Ansökan

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Region Dalarna - Jobba med oss

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.