Psykiatrin i Dalarna söker specialistläkare till Rättspsykatrin, Säter

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Rättspsykiatriska kliniken i Säter är en av fem rättspsykiatriska regionkliniker med sju vårdavdelningar med sammanlagt 78 vårdplatser. Kliniken bemannas av fem läkare, inklusive chefsöverläkare, och vid kliniken finns behandlingsteam med rehabassistenter för arbetsterapeutiska insatser och för fysisk aktivitet. Teamet består också av psykologer, beroendebehandlare och kuratorer. Rättspsykiatriska kliniken har sam-jour med allmänpsykiatrin med akutmottagning i Säter. Jourlinjen bemannas kompetensanpassat för hög klinisk säkerhet och god arbetsmiljö. Vi följer de senaste arbetstidsbestämmelserna.

Arbetsuppgifter

Sedvanliga slutenvårdsuppgifter, bakjour för rättspsykiatrisk och allmänpsykiatrisk slutenvård, primärjoursuppdrag kan förekomma fram till klockan 19 och i mån av intresse. Som specialistläkare förväntas du arbeta självständigt men även tvärprofessionellt tillsammans med andra yrkeskategorier. Det finns självklart möjligheter till fortbildning. Samarbete med olika myndigheter och kommuner är också en del av uppdrag. Hela kliniken är bemannad med erfaren omvårdnadspersonal. Det finns särskilda vårdsamordnare som ansvarar för samordningen med öppenvård och kommun. Konsultativt finns tillgång till både kurator, arbetsterapeut och psykolog. Region Dalarna samarbetar med Uppsala universitet genom Centrum för klinisk forskning Dalarna (CKF). Alla som har anställning i Region Dalarna med kliniskt och patientnära forskningsprojekt med relevans för Region Dalarna kan söka forskningsanslag från CKF.

Kvalifikationer

  • Specialist i någon av de psykiatriska specialiteterna.
  • Är bakjourskompetent.
  • Är intresserad av rättspsykiatrisk vård.
  • Datorvana är ett krav.
  • Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.

Rättspsykiatrisk specialistkompetens och forskningserfarenhet är meriterande. Du har intresse för och goda kunskaper inom psykiatrisk juridik. Erfarenhet och intresse av metodutveckling och förändringsarbete anses meriterande. Du har god samarbetsförmåga samt förmåga att bygga förtroendefulla relationer med patienter och andra samarbetspartners. Du har också förmåga att arbeta flexibelt efter varierande behov.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansökan

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Region Dalarna - Jobba med oss

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.

Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).