Sjuksköterska - Rättpsykiatri Säter

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Vi vårdar i huvudsak patienter överlämnade till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. I dagsläget har vi 78 vårdplatser uppdelat på 7 avdelningar. Att arbeta inom rättspsykiatrin är utvecklande och intressant. Hos oss får Du ett meningsfullt arbete där du jobbar med hela människan och kan göra skillnad. Är du intresserad men lite osäker på vad arbetet innebär så finns möjlighet att få hospitera på kliniken. På rättspsykiatriska kliniken pågår ett förbättringsarbete kring vårdprocessen samt införande av mer vård- och behandlingsinsatser, vilket du kommer att vara en stor del i att handleda, utveckla och organisera.

Arbetsuppgifter

Rättspsykiatrins uppdrag är:

  • Att öka patientens hälsa/livskvalitet och skapa rätt förutsättningar för att inte återfalla i brottslighet.
  • Att patienten ska acceptera och frivilligt delta i vård och behandling.
  • Att anpassa vården individuellt utifrån patientens behov av stöd att hantera sin vardag/sjukdom och som gagnar patientens återhämtning.

Avdelningspersonalen arbetar i vårdlag där sjuksköterskan har en arbetsledande funktion. Du har således huvudansvaret för omvårdnadsplaneringar och att skapa struktur tillsammans med kontaktpersonerna på avdelningen samt att initiera till olika vardagliga aktiviteter och omvårdnadsuppföljningar.

Vårdlaget samarbetar med klinikens behandlingsteam bestående av; kurator, ÖRV-ansvarig, fysioterapeut, behandlingsassistent, rehab assistent, psykolog arbetsterapeut och missbruksbehandlare. Teamet arbetar mot gemensamma mål för att erbjuda patienterna färdigheter som främjar ett hållbart liv utanför institution. En dag i veckan genomförs rond tillsammans med behandlingsteamet och halvårsvis genomförs en vårdplanering för varje patient som syftar till att uppnå målet med en hållbar utslussning i samhället.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • är legitimerad sjuksköterska
  • har god samarbetsförmåga och vill jobba i team med patienten som en medaktör.
  • är intresserad av att arbeta med vård- och behandlingsinsatser till patienter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Innan anställning sker kommer utdrag från belastningsregister och Kronofogdemyndigheten att begäras, samt att Du får genomgå ett drogtest.

Kliniskt utvecklingsår för sjuksköterskor

Är du nyutbildad sjuksköterska eller ny inom psykiatrin?

Då erbjuder vi dig att delta i "Kliniskt utvecklingsår för sjuksköterskor".

Under året får du den kunskap du behöver för att känna dig trygg och säker i ditt arbete inom psykiatrin.

Förutom en strukturerad, förstärkt och förlängd introduktion ingår även föreläsningar, utbildningsdagar och processinriktad handledning.

Ansökan

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Region Dalarna - Jobba med oss

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.