Fredrik Rücker är Region Dalarnas nya smittskyddsläkare. ”Dalfolket har gjort ett jättejobb under pandemin genom att följa råd och rekommendationer. Jag hoppas på fortsatt bra kontakt med folk i Dalarna gällande smittskyddsfrågor”, säger han.

Fredrik Rücker är Region Dalarnas nya smittskyddsläkare

Pressmeddelande – 21 juni 2022

Fredrik Rücker har utsetts till smittskyddsläkare i Region Dalarna. ”Dalfolket har gjort ett jättejobb under pandemin genom att följa råd och rekommendationer. Jag hoppas på fortsatt bra kontakt med folk i Dalarna gällande smittskyddsfrågor”, säger han.

Fredrik Rücker började på Falu lasarett som AT-läkare 2007 och har sedan 2009 jobbat på infektionskliniken. Han har arbetat utomlands vid några tillfällen under 2010-talet, främst med infektionssjukdomar som multiresistent tuberkulos, HIV och Ebola. I slutet av förra året blev Fredrik biträdande smittskyddsläkare och han tillträder tjänsten som smittskyddsläkare den 1 september i år.

– Tidigare har jag som infektionsläkare arbetat med enskilda patienter. En smittskyddsläkare arbetar istället med att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Det känns kul att få arbeta mer förebyggande. Jag ser fram emot att få ha kontakt med olika delar av samhället och många olika sorters människor, säger Fredrik.

Vad hoppas du tillföra?

– Jag tar med mig mina erfarenheter och kunskap om infektionssjukdomar. Men det viktigaste i början blir att lyssna på alla duktiga medarbetare på enheten för smittskydd och vårdhygien samt i regionen som har stor erfarenhet av smittskyddsarbete och har byggt upp rutiner för till exempel provtagning, vaccination och smittspårning under pandemin.

Vad ser du för utmaningar?

– Covid-19-pandemin har visat sig vara väldigt svårförutsägbar, jag tror att det är klokt att vi hoppas på det bästa men förbereder oss för det värsta framöver. Det finns en beredskap i regionen inför en eventuell ny covid-våg till hösten. Det är viktigt att de grupper som rekommenderas vaccination vaccinerar sig även framöver, säger Fredrik.

– En del annat smittskyddsarbete har fått stå tillbaka under pandemin, förhoppningsvis kan vi ta tag i det nu. Exempelvis hepatit C där det finns nya behandlingar som är jättebra och ett nytt sprututbytesprogram, på sikt är det en sjukdom där smittspridningen förhoppningsvis kan minska. Antibiotikaresistens är en annan utmaning. Dalarna har en växande andel äldre i befolkningen, det är en grupp som är känslig för infektionssjukdomar och som vi måste fortsätta att skydda.

Berätta lite kort om din bakgrund och hur du trivs i Dalarna.

– Jag är född och uppvuxen på Gotland. Jag trivs väldigt bra i Dalarna, det är en speciell kultur här som påminner om den på Gotland.

Slutligen, är det något du vill passa på att säga?

– Smittsamma sjukdomar sprids när vi människor har kontakt med varandra, därför är arbetet att förhindra smittspridning något vi måste göra tillsammans, till exempel genom att ändra ett beteende för att stoppa en smitta. Dalfolket har gjort ett jättejobb under pandemin genom att följa råd och rekommendationer. Jag hoppas på fortsatt bra kontakt med folk i Dalarna gällande smittskyddsfrågor.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka