Syntolkning: Byggnad där det nya akademiska tandvårdshuset kommer att rymmas.

Nu byggs nytt Akademiskt Tandvårdshus i Falun

Pressmeddelande – 3 april 2023

Idag 3 april beslutade regionstyrelsen i Dalarna att byggnationen av det Akademiska Tandvårdshuset ska fortsätta enligt plan. "Syftet är att erbjuda en modern klinik med bra tillgänglighet för våra invånare, samtidigt som vi skapar en attraktiv arbetsplats med optimerade lokaler och närhet till allmänna kommunikationer" säger Elin Norén (S), regionstyrelsens ordförande.

Inrättandet av ett Akademiskt Tandvårdshus innebär att Faluns centrala allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård, tandtekniskt laboratorium och Folkhälsofunktionen kommer att rymmas i samma lokaler. Utöver det kommer ett nytt centrum för forskning, utveckling och utbildning av tandläkare och tandhygienister att inrättas. Inflytt beräknas ske under 2025.

– Jag tycker att det är väldigt spännande och en ära att få vara med i uppstarten av detta. Genom att samla en bred kompetens, inklusive akutklinik, forskning och utbildning under samma tak skapar vi en ökad trygghet för invånare och medarbetare. Vi kommer dessutom att kunna erbjuda bättre tillgänglighet med utökade öppettider, berättar Mari Rustad, (S), ordförande i tandvårdsnämnden.

Under byggprojektet kommer hållbarhetsaspekten att beaktas genom optimerad energianvändning och användning av närproducerat material när så är möjligt. Placeringen i kvarteret Rödbro i Falun, i närheten av Knutpunkten, möjliggör kommunalt resande för både patienter och medarbetare.

– Akademiska Tandvårdshuset kommer att ha stor strategisk betydelse för att skapa en attraktiv arbetsplats och stärka arbetsgivarvarumärket, samt kunna vara ett centrum för tandläkare och tandhygienister under utbildning. Jag ser det som ett sätt att attrahera duktiga medarbetare med möjligheter till forskning och nära kliniskt samarbete mellan specialister, allmäntandvård och tandteknik, säger Karin Gunnars Hellgren, förvaltningschef Folktandvården Dalarna.

Vy från Korsnäsvägen


Situationsplan


Vy från avgående tåg


Vy mot centrum – huskroppen närmast är det Akademiska Tandvårdshuset Falun

Vy från Knutpunkten


Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka