Region Dalarna köper Fredriksbergstvätten

Pressmeddelande – 8 juni 2022

Region Dalarna har köpt fastigheten Fredriksberg 1:22 av Ludvika kommunfastigheter för 4 miljoner kronor:
– Vi har som avsikt att långsiktig bedriva tvätteriverksamhet i Fredriksberg.
Köpet gör att vi nu kan jobba vidare för att få en robust tvätt för två regioner, säger Ulf Berg (M), ordförande i regionstyrelsen.

I mars i år undertecknade Region Dalarna och Region Värmland en avsiktsförklaring om samverkan gällande textilförsörjning.

Fredriksbergstvätten har goda förutsättningar för en regionövergripande samverkan, men fastigheten är i behov av underhåll och reinvesteringar. Fastighetens robusthet behöver förstärkas framöver och en eventuell utökning av tvätteriverksamheten kommer att kräva investeringar.

– När vi nu äger fastigheten möjliggörs framtida förfogande över byggnadens robusthet och fortsatta utveckling, säger Ulf Berg.

Det är inte första gången som Region Dalarna äger Fredriksbergstvätten. 1991 sålde regionen, dåvarande Landstinget Dalarna, fastigheten till Fredriksbergstvätten AB och fastigheten har sedan dess haft flera ägare. Senaste ägaren är det kommunala bolaget Ludvika kommunfastigheter AB:

– Att Region Dalarna nu förvärvar fastigheten stärker deras möjlighet att ha full rådighet över kommande investeringar och fortsatt utveckling av tvätteriverksamheten i Fredriksberg. Etableringen och arbetstillfällen är oerhört viktiga för orten. Försäljningen bidrar dessutom till Ludvika kommunfastigheters renodling och strukturering av sitt fastighetsinnehav inom Ludvika kommun, säger Ingvar Henriksson (S), ordförande Ludvika kommunfastigheter AB.

Fakta: Fredriksbergstvätten

  • Tvätten i Fredriksberg servar idag Region Dalarna med ren tvätt. Här tvättas cirka 7 ton smutstvätt per dygn. 57 vagnar ren tvätt skickas ut till regionens verksamheter per dygn.
  • Den 30 augusti 1980 togs den nybyggda tvätten i bruk för första gången och verksamheten flyttades från Falun till Fredriksberg.
  • 2009 startade Fredriksbergstvätten upp sin verksamhet igen efter att ha stängt 2002.
  • Totalt finns idag 35 anställda.
  • Fastigheten Fredriksberg 1:22 består av 25 839 kvadratmeter mark med tillhörande byggnad på 3 900 kvadratmeter.
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka