Beslut om God och nära vård för dalfolket

Pressmeddelande – 16 juni 2022

Den 14 juni tog regionfullmäktig beslut om att anta en länsgemensamma strategi om God och nära vård, samma politiska beslut väntas nu tas i länets 15 kommuner. 
– Det här är ett viktigt steg mot en närmare, mer jämlik, jämställd och tillgänglig vård för alla i Dalarna, säger Sofia Jarl (C) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den länsgemensamma strategin, som innehåller målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030, är ett styrdokument som syftar till att stödja de lokala och regionala uppdragen i omställningen. 

– Arbetet mot en God och nära vård pågår redan på många håll här i Dalarna. Den här strategin har tagits fram i bred samverkan mellan länets 15 kommuner och Region Dalarna och utgör ett stöd i det pågående och framtida arbetet, säger Sofia Jarl.

Beslut i regionfullmäktige fattas efter Välfärdsrådets rekommendation den 27 april.

    Vad är God och nära vård?

    God och nära vård syftar till att utveckla hälso- och sjukvården till en mer likvärdig, personcentrerad vård som ska ges på lika villkor till hela befolkningen. Det handlar om att skapa en närmare, mer jämlik, jämställd och tillgänglig vård för alla invånare. 

    Omställningen till God och nära vård pågår runt om i Sverige på lokal, regional och nationell nivå. Arbetet ligger i linje med WHO:s mål för hälso- och sjukvård samt genomförandet av FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka