Två sjuksköterskor står i sjukhuskorridor och ler.

Jobba med oss

Välkommen till Region Dalarna. Vi erbjuder många betydelsefulla jobb i en engagerad och trygg organisation som följer människor genom hela livet.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Hos oss jobbar cirka 9 300 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är regionens största arbetsgivare och en viktig del av Dalarnas utveckling.

Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden tydlighet, mod och tillit.

Arbetsmiljö och förmåner

Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners.

Vi vill att du ska ha ett hälsosamt arbetsliv och må bra hos oss. Vi erbjuder därför alla medarbetare friskvårdsbidrag och möjlighet att träna på våra anläggningar runt om i Dalarna.

De senaste åren har vi byggt om och byggt till. Vi arbetar ständigt med att modernisera och utveckla våra lokaler för att bidra till en god arbetsmiljö.

Kontroller inför anställning

Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi drogtest innan erbjudande om anställning.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Det kan även förekomma andra kontroller beroende på vilken verksamhet du ska arbeta inom.

Krigsplacering

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av höjd beredskap.