Syntolkning: Dalarnas riksdagsledamöter Sofie Eriksson, Kajsa Fredholm, Anna-Lena Blomkvist, Lars Isacsson, Crister Carlsson och Mathias Bengtsson.

Dalabänken besöker Region Dalarna

Pressmeddelande – 27 mars 2023

Måndag den 27 mars besökte Dalarnas riksdagsledamöter regionkontoret och Centrum för vårdutbildning i Falun. ”Vi har stora gemensamma utmaningar i Dalarna, och såklart också stora möjligheter framåt. Region Dalarna har bjudit in riksdagens dalabänk för att samtala dels om det svåra ekonomiska läget, dels om vår framtida kompetensförsörjning”, säger Elin Norén (S), regionstyrelsens ordförande.

­– Vi är övertygade om att vi behöver prata mer över partigränser och mellan de olika politiska nivåerna för att få bättre samsyn och ökad förståelse, och för att kunna agera mer samlat för Dalarnas bästa, fortsätter Elin Norén.

Under besöket hölls samtal kring Region Dalarnas utmaningar med bland annat ekonomi och kompetensförsörjning. Riksdagsledamöterna fick också en presentation av regionens hälsofrämjande arbete. Dagen avslutades med ett studiebesök på Centrum för vårdutbildning.

­– Centrum för vårdutbildning är Region Dalarnas eget utbildningscenter. En bra verksamhet som jobbar för att medarbetare och team inom vård- och omsorg får möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper. Och en viktig pusselbit för att öka kompetensförsörjningen i regionen, säger Elin Norén.

Riksdagsledamöter på besök:

 • Sofie Eriksson (S)
 • Lars Isacsson (S)
 • Anna-Lena Blomkvist (SD)
 • Crister Carlsson (M)
 • Kajsa Fredholm (V)
 • Mathias Bengtsson (KD)

Medverkande från Region Dalarna:

 • Elin Norén (S)
 • Sofia Jarl (C)
 • Lisbet Mörk-Amnelius (DSP)
 • Patrik Liljeglöd (V)
 • Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Magnus Darke, personaldirektör
 • Ulla Gunnarsson, instruktör i HLR
 • Jessica Johansen, sekreterare till regiondirektören
 • Ante Karlsson, undersköterska och assistent
 • Ulrika Nelzén Sievertsson, avdelningschef för Centrum för vårdutbildning
 • Björn Äng, verksamhetschef för Region Dalarnas enhet för forskning och högre utbildning (FOU)
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka