Ett 20-tal personer väntar på organ i Dalarna

Pressmeddelande – 7 november 2022

Mellan den 7-13 november är det Donationsveckan som syftar till att uppmärksamma och sprida information kring frågan om organdonation. I Dalarna väntar ett 20-tal personer på organ. ”Genom att bli organdonator har du möjlighet att hjälpa andra, även efter att du gått bort”, säger Maria Ruth, donationsansvarig sjuksköterska på Falu lasarett.

Åtta av tio svenskar säger sig vara positiva till organ- och vävnadsdonation, men bara två av tio finns med i donationsregistret. Syftet med Donationsveckan är att sprida information om donation av organ och vävnader och om vikten av att ta ställning. Det är också viktigt att de som tagit ställning gör sin vilja känd. Idag den 7 november kommer Maria Ruth, donationsansvarig sjuksköterska på Falu lasarett, att finnas på plats i stora entrén på Falu lasarett från klockan 8 och framåt för att prata med allmänheten om donation.

– Att fundera över och ta ställning till hur du känner kring organdonation är viktigt, eftersom det dels underlättar för närstående som slipper fatta beslutet åt dig, men ditt beslut innebär även att du kan ge liv till någon annan. Som organdonator kan du hjälpa upp till åtta svårt sjuka människor till ett fortsatt liv efter din död, säger Maria.

I Dalarna är det ett 20-tal personer som väntar på organ. Främst är det njurar som människor väntar på. Väntetiderna för att få ett nytt organ varierar, men det är inte ovanligt att det dröjer mellan två till tre år.

– Fler donatorer skulle innebära kortare tid, vilket i sin tur skulle innebära att fler människor, både barn och vuxna, kan få hjälp snabbare, säger Maria Ruth.

Anmäl dig till donationsregistret

I donationsregistret kan du enkelt anmäla din inställning till donation, oavsett om du är positiv eller negativt inställt till att donera dina organ eller vävnader. Det är också viktigt att informera närstående om hur du tänker kring donation.

Bli organdonator - Region Dalarna

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka