Inspirationsföreläsning: Att se konst

Datum: 22 maj 2024 - 22 maj 2024
Tid: 09:00 - 11:45
Plats: Leksands kulturhus

Välkommen till en inspirationsföreläsning om hur man kan arbeta med konst och hälsa inom vård och omsorg. Anmäl dig senast 16 maj.

Konstfrämjandet Dalarna, ABF och Region Dalarna bjuder in till en gratis föreläsning med Ana María Bermeo. Föreläsningen vänder sig till personal och chefer inom vård och omsorg, konstnärer och kulturadministratörer samt föreningsaktiva och andra intresserade.

När: onsdag 22 maj kl. 9.00 - 11.45

Var: Leksands kulturhus, Kyrkallén 3

Anmälan senast 16 maj till: 
ulla.rodestamorsell@regiondalarna.se eller
peter.cottino@konstframjandet.se

Att arbeta med konst och hälsa

Arbetet med konst och hälsa skapar meningsfulla aktiviteter och ger gemensamma erfarenheter för personal, vårdtagare och anhöriga. Konstupplevelser öppnar upp för nya sätt att kommunicera, där bilden kan fungera som ett språk och bidra till att bryta isolering.

Existensiell hälsa

”Existentiell hälsa” är ett begrepp som täcker in allt det som bidrar till hälsa. De estetiska upplevelserna ger oss ett brett spektrum av känslor som överskrider det vi kan förstå med bara ord eller intellektuella koncept.

Om Ana María Bermeo

Ana María Bermeo är projektledare för konst och hälsa på Konstfrämjandet Skåne. Ana Marías arbete fokuserar på vård- och omsorgspersonalens välmående genom konstupplevelser. Under inspirationsföreläsningen kommer hon att berätta om sitt arbete med konst och hälsa, hälsa och empati som resurs - ett arbetssätt som ger nya dimensioner.

Tillbaka