INSTÄLLT: disputation Jennie Silverplats 24 maj

Datum: 24 maj 2024
Tid: 09:30 - 00:00
Plats: Högskolan Dalarna, Campus Falun, sal F135 eller digitalt på Zoom via länk

Disputationen inställd på grund av sjukdom.

Fredag den 24 maj kl 09.30 disputerar Jennie Silverplats, operation anestesi IVA-kliniken Mora, på ämnet hjärtstopp och hjärt-lungräddning (HLR) på sjukhus. Välkommen att delta på plats på Högskolan Dalarna, Campus Falun eller digitalt, via Zoom.

Plats: Högskolan Dalarna, Campus Falun, sal F135 eller digitalt via Zoom via länk
Tid: 09.30

Jennie Silverplats försvarar sin avhandling "In-hospital cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation in Sweden - healthcare professionals' competence and compliance with guidelines”

Jennie har tittat på sjukvårdspersonalens kompetens i HLR och följsamheten till riktlinjer genom enkätundersökningar samt data från nationella kvalitetsregister och patientjournaler.

Avhandlingen visar att kompetensen verkar bristfällig bland sjukvårdspersonal. Följsamheten till initiala HLR-riktlinjer i kedjan som räddar liv var bristande, framför allt på vårdavdelningar och mottagningar, vilket visar på vikten av regelbunden HLR-träning. Larm och start av HLR inom 1 minut samt defibrillering inom 3 minuter var associerat med markant högre odds för överlevnad oavsett plats för hjärtstoppet.

Alla hälsas välkomna att delta på plats eller digitalt!

Länk till avhandlingen (pdf, 98 sid)

Tillbaka