Öppen föreläsning om riskförebyggande arbete vid dysfagi och undernäring

Datum: 28 maj 2024 - 28 maj 2024
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Teams

Föreläsningen ges på Teams tisdag den 28 maj klockan 13-16 och hålls av dietist och logoped. Föreläsningen vänder sig till alla medarbetare inom patient-/brukarnära vård, regional och kommunal hälso- och sjukvård.

Syftet med föreläsningen är att öka kompetensen inom området.

Om föreläsningen

Föreläsningen fokuserar på följsamhet till riskbedömningar och behandling vid dysfagi och undernäring - för en patientsäker vård.

Axplock ur innehållet:

  • Vikten av teamarbete
  • Vikten av god överrapportering
  • Patientfall
  • Gruppdialog

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till alla medarbetare inom patient-/brukarnära vård, regional och kommunal hälso- och sjukvård.

Föreläsare

Dietist från specialiserad vård, logoped från specialiserad vård samt chefläkare och medarbetare vid avdelningen för patientsäkerhet.

Anmälan

Öppen föreläsning, ingen anmälan krävs.

Logga in via denna länk för att delta.

Föreläsningen arrangeras av avdelningen för patientsäkerhet.

Vid frågor är du välkommen att kontakta patientsakerhet@regiondalarna.se

Tillbaka