Närbild på ett barnmun under tandvårdsundersökning

Ny forskning minskar stråldosen för barn inom Folktandvården Dalarna

Pressmeddelande – 20 mars 2024

Genom ny forskning har Region Dalarna minskat stråldosen på barn med retinerade hörntänder med 63 procent. ”Studierna utgör ett viktigt steg mot att säkerställa den bästa vården för barn med tandrelaterade problem samtidigt som strålskyddet prioriteras”, säger Randi Lynds, specialisttandläkare vid Folktandvården Dalarna, som genomfört studierna.

Forskningsstudierna fokuserar på användningen av tredimensionell röntgenundersökning (CBCT) för att behandla retinerade hörntänder hos barn. Den har lett till att lågdosprotokoll, det vill säga en sänkning av stråldosen vid röntgenundersökning, införts inom Folktandvården Dalarna vid den här typen av undersökning.

–Vi betonar vikten av att minimera stråldosen för barn, eftersom de är särskilt känsliga för potentiella skador från joniserande strålning. Forskningen har gett bra resultat, stråldosen som används vid undersökning av barn med retinerade hörntänder har minskat med 63 procent i Dalarna, säger Randi Lynds.

Retinerade hörntänder är den vanligaste orsaken till att CBCT-undersökningar används på barn. Forskningen visar att CBCT bör undvikas som förstahandsalternativ. Istället bör andra, mindre strålande alternativ som tvådimensionella röntgenundersökningar övervägas i första hand. I de fall CBCT ändå bedöms som berättigat efter granskning av tvådimensionellröntgen kan stråldosen sänkas genom att använda vissa CBCT-lågdosprotokoll.

– CBCT bör endast användas i de fall det är avgörande för terapiplaneringen, säger Randi Lynds.

Forskningen genomfördes vid Centrum för klinisk forskning i Falun och Karolinska Institutet i Stockholm, med deltagande från forskare vid Universitetet i Bergen i Norge. Data samlades in från Karolinska Institutet, Folktandvården Eastmaninstitutet och Huddinge specialistklinik i Stockholm.

– I den kliniska studien understryker vi också hur viktigt det är med bra kommunikation mellan olika behandlare vid remissförfarandet. Innan en remiss skrivs bör det finnas tillräckligt med röntgenunderlag, inklusive tvådimensionella röntgenbilder. Remissen bör också innehålla tydliga kliniska frågeställningar och relevant patientinformation för att säkerställa att CBCT endast används när det är absolut nödvändigt, säger Randi Lynds.

–Ämnet är väldigt viktigt och jag ser fram emot att jobba mer med utvecklingen i kommunikationen mellan behandlare och remisshantering, avslutar Randi Lynds.

Randi Lynds, specialisttandläkare vid Folktandvården Dalarna.


Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka