EU-flagga

24 miljoner fördelas på fem förstudier och projekt i Dalarna, Gävleborg och Värmland

Nyhet – 31 mars 2023

Ca 24 miljoner kronor från EU:s strukturfond Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) fördelas på fem förstudier och projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges digitala sammanträde den 31 mars 2023.

Projekten och förstudierna handlar om att säkra nyttan av digitaliseringen, utveckla färdigheter för smart specialisering, utveckla trygg el- och effektförsörjning samt främja cirkulär ekonomi. Följande projekt och förstudier har beviljats medel:

Dalarna

Trygg el- och effektförsörjning för Dalarna – Effekt4Dalarna
Sökande: AB Samarkand 2015
Kontaktperson: Lars Lindblom, lars.lindblom@samarkand2015.com
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 3 570 759 kr

Boost Dalarna
Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Helen Vogelmann, helen.vogelmann@regiondalarna.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 14 022 368 kr

Kontaktperson Region Dalarna: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69
Birgitta Sacrédeus, ordförande i partnerskapet, 070-573 34 47

Värmland

S3 Värmland - förstudie
Sökande: Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area
Kontaktperson: Josephine Schapiro, josephine.schapiro@compare.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 500 000 kr

Kontaktperson Region Värmland: Camilla Tellås, 010-833 10 32
Erik Evestam, vice ordförande i partnerskapet, 010-831 76 44

Gävleborg

Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i SMF (STRIM)
Sökande: Högskolan Gävle
Kontaktperson: Aihie Osarenkhoe, aihie.osarenkhoe@hig.se
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 5 597 438 kr

Voxkedjan - förstudie
Sökande: Ovanåkers kommun
Kontaktperson: Hanna Alfredsson, hanna.alfredsson@voxnadalen.org
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 365 000 kr

Kontaktperson Region Gävleborg: Magdalena Berglin, 070-345 09 71
Patrik Stenvard, vice ordförande i partnerskapet, 070-307 44 62

Fakta om Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2021-2027.

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige - Region Dalarna

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka