Syntolkning: Björklöv

5 400 patienter i Dalarna har fått hjälp av depressionssjuksköterska

Pressmeddelande – 13 juni 2023

Arbetssättet med vårdsamordnare i psykisk ohälsa på Region Dalarnas vårdcentraler har lett till en mer jämlik och tillgänglig vård sedan starten 2018. Det här skapar framförallt en trygghet för patienterna”, säger Henric Jansson, psykiatriker och implementeringsansvarig.

27 av Region Dalarnas 30 vårdcentraler har idag särskilda vårdsamordnare i psykisk ohälsa som har direktkontakt med patienter som vänt sig till primärvården på grund av depression eller ångestsyndrom. Vårdsamordnaren, som också kallas depressionssjuksköterska, berättar om behandling och symtom, ger råd och följer upp sin patients mående på ett strukturerat sätt.

– Att patienterna får ett direktnummer till sin vårdsamordnare för frågor om till exempel biverkningar av mediciner, försämringar eller sjukskrivningar skapar tillgänglighet och det skapar framförallt en ökad trygghet för patienten, säger Henrik Jansson, som har varit projektledare och implementeringsansvarig för införandet av det nya arbetssättet i hela Region Dalarna.

Bygger på samarbete mellan primärvården och specialistpsykiatrin

  Upplägget med vårdsamordnare är en del av ett nytt arbetssätt som bygger på samarbete mellan primärvården och specialistpsykiatrin där patienter med depression och ångestsyndrom får vård av ett team bestående av primärvårdsläkare, sjuksköterska, samtalsbehandlare och konsultpsykiater vid behov. Psykiatrikonsulterna är psykiatriker från specialistpsykiatrin som stöttar vårdcentralerna på telefon.

  – De vanligaste frågorna till psykiatrikonsulterna handlar om ovanliga biverkningar av läkemedel, kombinationsbehandling med läkemedel, frågor om diagnosval och vårdnivå, säger Henrik Jansson.

  Har ökat patientsäkerheten och vårdkvalitén

   En av de runt 25 specialutbildade sjuksköterskor som arbetar som vårdsamordnare i Region Dalarna är Matilda Larsson på Vansbro vårdcentral som har varit med sedan arbetssättet pilotinfördes hösten 2018.

   – Jag upplever att det här arbetssättet tydligt ökat patientsäkerheten och kvalitén på patienternas vård och behandling vid depression och ångestsyndrom i primärvården. Att jobba som vårdsamordnare känns meningsfullt då det skapar ökad trygghet och kontinuitet för patienterna, säger Matilda Larsson.

    Hittills har cirka 5 400 patienter i Dalarna fått hjälp av en vårdsamordnare. I dagsläget har 665 patienter en pågående kontakt med sin vårdsamordnare.

    – Den stora vinsten är att patienterna är mer trygga och får en bättre följsamhet i sin medicinering. Patienterna får en närhet till sin vård och mår väldigt bra utav det. Arbetsmiljön för läkarna har förbättrats och en till fördel är att få arbeta i team, säger Helena Forselius, projektledare och vårdsamordnare vårdcentral Britsarvet-Grycksbo.

    Både patienter och medarbetare är positiva

     En kvalitetsuppföljning som gjorts inom regionen visar att 90 procent av allmänläkarna som deltog i undersökningen tycker att deras arbetssituation med patienter med psykisk ohälsa har förbättrats sedan införandet av vårdsamordnare. 95 procent av allmänläkarna tycker också att vårdkvaliteten för patienterna har blivit bättre. Även patienterna som deltagit i uppföljningen är generellt väldigt positiva och många av de som tidigare sökt vård beskriver också vad som förbättrats.

     – Återkommande feedback från patienterna har varit att ”vården anpassats efter mig som patient”, ”trygghet” och ”enkelt att få hjälp när man behöver det”, säger Henric Jansson.

     Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
     Tillbaka